DISCLAIMER

O.G. Logistics B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door O.G. Logistics B.V. worden gewijzigd.

PRIVACY STATEMENT

O.G. Logistics B.V. zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van O.G. Logistics B.V. noodzakelijk is.

COPYRIGHT

O.G. Logistics B.V. behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van O.G. Logistics B.V. verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van O.G. Logistics B.V. openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.